Հայտարարություն աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթի մասին

Հայտարարություն աուդիտորական կազմակերպության
ընտրության մրցույթի մասին