Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկ AMD

Վարկի գումարը
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Վարկի տոկոսադրույք
Ընդհանուր վճարվող գումար

ամիս ժամկետով տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով ՀՀ դրամ վարկ վերցնելու դեպքում Ձեր մարման ենթակա գումարը կկազմի ՀՀ դրամ

Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք ներբեռնել վարկի մարման գրաֆիկն ամբողջությամբ:

Եթե Ձեզ հետաքրքրեց տվյալ պայմաններով վարկի ստացումը, Դուք կարող եք այցելել մոտակա մասնաճյուղ, զանգահարել մեզ անմիջապես կայքից կամ շարունակել լրացնել վարկի ստացման հայտը: