Երեխաների համար ավանդի հաշվիչ

Դուք կարող եք նշել ավանդի գումարի չափը, ամիսների քանակը և ստանալ Ձեր եկամտի չափը պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջում

Ժամանակաշրջան (տարիներ)
Ավանդի սկզբնական գումարը
Եկամուտ
Պարբերական ավելացում
ամիս պարբերությամբ
Ընդհանուր գումարը

տարի ժամկետով տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով տեղադրելու, և ամիս հաճախականությամբ մուծելու դեպքում Ձեր եկամուտը պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջում կկազմի (գումարն ենթակա է հարկման): Ընդհանուր գումարը կկազմի :

Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք ներբեռնել ավանդի եկամուտի գրաֆիկն ամբողջությամբ: