Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

 

2013թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (508 KB)  2012թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (508 KB)  

 

 

2011թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (508 KB)  
2010թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (508 KB)  

2009թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (508 KB)