Անկախ աուդիտի հաշվետվություն և եզրակացություն

 

2013թ.

 

2012թ.

 

 

2011թ.

 

2009թ.

 

2008թ.

 

2007թ.