ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2014թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2013թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2012թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2011թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2010թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2009թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2008թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ