ԱՊՊԱ

 

Այսուհետ Դուք կարող եք ապահովագրել Ձեր մեքենան ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ մասնաճյուղերում:

 

Դուք կստանաք փոխհատուցում

  • Անձնական վնասների դիմաց (տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ)
  • Տուժողի գույքին պատճառված վնասի դիմաց (ՏՄ հասցված վնաս ոչնչացում կամ կորուստ, ՏՄ կամ դրա կցորդին կցված կամ դրանց մեջ գտնվող գույքի վնաս կամ կորուստ)

 

Հատուցման առավելագույն չափ

1,800,000 ՀՀ դրամ        

գույքին պատճառված վնասների համար

3,300,000 ՀՀ դրամ        

յուրաքանչյուր տուժողի անձնական վնասների համար

10,000,000 ՀՀ դրամ      

մեկ ապահովագրական պատահարով բոլոր տուժողների համար

11,800,000 ՀՀ դրամ      

ընդամենը 1 պատահարի համար

 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

  • ապահովադրի, լիազորված վարորդների անձնագրեր (անձը հաստատող փաստաթուղթ), վարորդական իրավունքի վկայականներ,
  • ավտոմեքենայի հաշվառման վկայագիր (տեխ. անձնագիր) կամ մաքսային հայտարարագիր,
  • եթե ապահովադիրը մեքենայի սեփականատերը չէ, ապա ապահովադրի իրավասությունները հավաստող փաստաթուղթ (սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգական իրավունքի վկայագիր, ֆինանսական վարձակալության պայմանագիր, լիազորագիր):
 
 

 

 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պարտադիր ապահովագրության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է  Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի կայքէջում՝ www.paap.am: