Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման


ՀՀ դրամով (առանց հաշվի բացման փոխանցումներ)

 • Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)` 200 ՀՀ դրամ,
 • 100,000-ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)` 500 ՀՀ դրամ,
 • 1,000,000-ից ավել ՀՀ դրամ` 1,000 ՀՀ դրամ,


ՀՀ դրամով` շտապ փոխանցումներ

 • Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) - 1,200 ՀՀ դրամ,
 • 100,000-ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) - 1,500 ՀՀ դրամ,
 • 1,000,000-ից ավելի ՀՀ դրամ - 2,000 ՀՀ դրամ:

 

 • ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումը կարող է կատարվել նույն օրը միայն վճարման հանձնարարականը մինչև 14:30 Բանկ ներկայացնելու դեպքում: Տվյալ դեպքում դրամական միջոցները մուտքագրվում են շահառուի հաշվին մեկ այլ բանկում նույն օրվա ամսաթվով: 14:30-ից հետո ընդունված վճարման հանձնարարականը փոխանցվում է հաջորդ գործառնական օրը,
 • ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլիով մինչև 14:30 ընդունված վճարման հանձնարարագրերը ընդունվում են ի կատարման նույն օրվա ամսաթվով և կատարվում են նույն օրը: 14:30 հետո ընդունված վճարման հանձնարարագրերը փոխանցվում են հաջորդ օրը,
 • Կատարված փոխանցման պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում ըստ հաճախորդի գրավոր հայտի. - ՀՀ տարածքում Bank_Mail համակարգով փոխանցումների համար` 2,000 ՀՀ դրամ, - ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով SWIFT համակարգով փոխանցումների համար` 10,000 ՀՀ դրամ, - Այլ արտարժույթով SWIFT համակարգով փոխանցումների համար` 25,000 ՀՀ դրամ:
 • Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղյալացումը իրականացվում են փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:
 • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
 • Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդներին SWIFT համակարգով թույլատրվում է փոխանցել միայն մինչև 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջե կատարվող փոխանցումները կատարվում են անձնագրի և սոցիալական քարտի առկայության դեպքում, իսկ այլ փոխանցումների դեպքում բանկը կարող է պահանջել նաև փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 
ACBA Transfer ծառայություն
Փոխացումներ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և հակառակը
Avers համակարգ
Արագ փոխանցումներ, նվազագույն ծախսերի և ռիսկերի պայմաններում
MoneyGram համակարգ

Գումարների ստացում հաշված րոպեների ընթացքում

Anelik համակարգ
Դրամական փոխանցումների ընդունում և վճարում աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում
RIA Money Transfer դրամական փոխանցումների համակարգ
Դրամական միջոցների ուղարկման և ստացման հարմարավետ և արագ տարբերակ:
Unistream համակարգ

XPRESS MONEY համակարգ
Դրամական փոխանցումներ արագ և հարմարավետ

 

Intel Express համակարգ

 

Tandem                                           TANDEM Transfer համակարգ      


 
 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ