TANDEM Transfers համակարգ

 

TANDEM Transfers -ը ֆիզիկական անձանց միջև ոչ առևտրային դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգ է, որը հնարավորություն է ընձեռում առանց հաշվի բացման ուղարկել և ստանալ փոխանցումներ:

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է.

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • նշել ստացողի անուն ազգանունը, երկիրը, քաղաքը և բանկը
 • ՀՀ տարացքում փոխանցումներ իրականացնելիս անհրաժեշտ են նաև ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է.

 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և փոխանցման կոդը

TANDEM Transfer փոխանցման համակարգի պայմաններն են

 

 •  Վճարումներն ու փոխանցումներն իրականացվում են ՀՀ դրամով ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով,:
 •  Բանկը փոխանցվող գումարի ընդունումը կատարում է փոխանցման արժույթով, ինչպես նաև ցանկության դեպքում այլ արժույթով` փոխարկումով:
 •  Փոխանցման կատարման արագություն` գումարը ստացողին հասանելի է ընդամենը 5-10 րոպեի ընթացքում:
 •  Հասցեատերը ստանում է մաքուր գումարը և ստանալուց միջնորդավճար չի վճարում:
 •  Մեկ փոխանցման համար թույլատրելի առավելագույն գումարը կազմում է 350.000 ռուսական ռուբլի, 10.000 ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո և  4.000.000 ՀՀ դրամ:
 •  Միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 0.8-2,5%` կախված փոխանցման արժույթից և ուղղությունից:
 •  Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղյալացումը իրականացվում է անվճար համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:
 •  Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին և ստացողը հրաժարվում է փոխանցված գումարը վերադարձնելուց:
 •  Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղյալացումը իրականացվում են փոխանցվող և ստացող բանկերի հնարավորությոն սահմաններում և ժամկետներում:
 •  Համակարգի սպասարկման կետերի, սակագների և այլ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել http://www. http://tandem.am/ ինտերնետային հասցեից:

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ: